Liên hệ Ukulele Media

Head office: 77A 3/2 Street, Ward 11, District 10, Ho Chi Minh City.
Phone: 0906 943 287
Email: duyen@ukulelemedia.com

 

Gửi yêu cầu cho chúng tôi

Bạn đang ấp ủ một sản phẩm hoặc dịch vụ giúp ích cho cộng đồng? Bạn đang Starup? Tổ chức/ công ty của bạn cần xúc tiến marketing online để nhiều khách hàng biết đến hơn? Bạn TVC chất lượng cao để kể câu chuyện về thương hiệu. Gửi yêu cầu và SDT của bạn lên đây.

Ukulele sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h để cùng kể câu chuyện thương hiệu ấy.