Giải Pháp Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC)

Tư vấn và thực thi giải pháp truyền thông tích hợp Marketing (IMC)

Tăng tỷ lệ chuyển đổi và quay lại mua hàng với các khách hàng tiềm năng.

Chăm sóc các kênh truyền thông online (Facebook, Youtube, Website,…) theo  yêu cầu. Cung cấp giải pháp hình ảnh, bài viết và video cho các doanh nghiệp và các shop.

One thought on “Giải Pháp Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: (+84) 708839897